POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia przetwarzania, wykorzystywania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.hurtowniamager.pl
2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w Serwisie oraz informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie.
3. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych i innych kwestii związanych z polityką prywatności jest możliwy pod adresem e-mail info@mager.torun.pl.
4. Administrator udziela odpowiedzi Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja została przyjęta 12 marca 2021 roku.

§ 2

Definicje

 1. Administrator: Mager spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500370, NIP 8792673203, REGON 341545474;
 2. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług serwisu;
 3. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość;
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Polityka: niniejsza Polityka prywatności;
 6. Serwis: serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka, działający pod adresem: hurtowniamager.pl
 7. Pliki cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i są przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj posiadają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3

Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu Administrator przetwarza:
    a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
    b. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego pytania przesłanego przez formularz;
    c. w celach marketingu produktów i usług;
    d. w celach analitycznych i statystycznych;
    e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenie oraz obrony przed roszczeniami;
    f. w celach technicznych i administracyjnych, dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w: RODO; ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej, konkretnej i świadomej zgody Użytkownika, a także w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, upoważniających Administratora do przetwarzania danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania może nie być możliwe korzystanie w pełni z Serwisu.
5. Użytkownik ma w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana za pomocą kontaktu z Administratorem poprzez adres e-mail info@mager.torun.pl lub pisemnie na adres Mager Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.
6. Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych.
9. Dane osobowe Użytkownika są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie, który umożliwia przechowywanie chronologicznego zapisu z informacjami o działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Dane zebrane w logach są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług zgodnie z niniejszą Polityką.
10. Dane przetwarzane są w systemie informatycznym przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

§ 4

Formularze kontaktowe

 1. Administrator umożliwia opcję skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych znajdujących się w serwisie.
 2. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu i obsługi.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji obsługi pytania. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi.
 4. Dane udostępnione przez Formularz przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką.

§ 5

Pliki cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
    b. tworzenia statystyk, umożliwiających zweryfikowanie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
    c. utrzymania sesji Użytkownika;
    d. dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.
2. Oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian w każdym czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej.
3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
5. Rodzaje plików cookies stosowanych w ramach Serwisu:
    a. sesyjne
    b. statyczne
    c. funkcyjne
    d. reklamowe
    e. zewnętrzne
    f. niezbędne
    g. wewnętrzne
    h. własne
     i. stałe

MAGER

MAGER Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa

NIP: PL 879 267 32 03
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń

GODZINY PRACY

Poniedziałek | 04:00 – 13:00
Wtorek | 04:00 – 13:00
Środa | 04:00 – 13:00
Czwartek | 04:00 – 13:00
Piątek | 04:00 – 13:00
Sobota | 04:00 – 13:00
Niedziela | Nieczynne

tel./fax.: 56 66 444 74
email: info@mager.torun.pl

Dział Obsługi Klienta:
tel. 607 457 500

Maria Pazderska – kierownik hurtowni
tel. 695 051 514
e-mail: maria.pazderska@mager.torun.pl

Adam Fabiszewski – przedstawiciel handlowy
tel.: 669 697 501
e-mail: handlowiec@hurtowniamager.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone MAGER SP. Z O.O. SP. K. w TORUNIU